Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Dnia 23-07-2021 godz. 15:05:28

Poprawka 2-5

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4