Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Dnia 23-07-2021 godz. 15:04:43

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2