Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 23-07-2021 godz. 15:02:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2