Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 23-07-2021 godz. 15:02:07

poprawka

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2