Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:00:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2