Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:00:14

Poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2