Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 14:59:28

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2