Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 14:58:37

Poprawka 6

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3