Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 14:57:04

Poprawka 3, 9, 10, 11

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3