Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 14:56:30

Poprawka 2

Za: 94 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4