Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 23-07-2021 godz. 11:38:20

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0