Narzędzia:

Dnia 22-07-2021 godz. 10:02:15

Za: 35 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 46