Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Dnia 18-06-2021 godz. 13:41:58

Za: 45 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1