Narzędzia:

Dnia 18-06-2021 godz. 13:38:24

Za: 47 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 3