Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Dnia 18-06-2021 godz. 15:02:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 42 Nie głosowało: 4