Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Dnia 18-06-2021 godz. 14:59:19

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4