Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 18-06-2021 godz. 14:57:30

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 3