Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Dnia 18-06-2021 godz. 14:51:45

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1