Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Dnia 18-06-2021 godz. 14:50:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3