Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Dnia 18-06-2021 godz. 14:49:07

Poprawka 5

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2