Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Dnia 18-06-2021 godz. 14:47:13

Poprawka 2, 4

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2