Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:44:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1