Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Dnia 18-06-2021 godz. 14:42:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2