Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dnia 18-06-2021 godz. 14:41:02

Poprawka 1-11

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1