Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:39:15

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1