Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:30:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1