Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:28:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1