Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 18-06-2021 godz. 14:13:55

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1