Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 18-06-2021 godz. 14:13:27

Poprawka 1-5

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1