Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Dnia 18-06-2021 godz. 14:11:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1