Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 18-06-2021 godz. 14:10:48

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1