Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dnia 18-06-2021 godz. 14:08:28

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 1