Narzędzia:

Dnia 17-06-2021 godz. 10:06:54

Za: 42 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 23