Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56

Dnia 16-06-2021 godz. 11:38:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15