Narzędzia:

Dnia 16-06-2021 godz. 11:15:29

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5