Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-06-2021 godz. 18:38:57

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 2