Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-06-2021 godz. 18:38:08

Poprawka 2

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2