Narzędzia:

Dnia 10-06-2021 godz. 12:06:19

Za: 52 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 11