Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Dnia 27-05-2021 godz. 21:46:47

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2