Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Dnia 27-05-2021 godz. 21:45:56

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2