Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Dnia 27-05-2021 godz. 18:47:49

Poprawka 1

Za: 49 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1