Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Dnia 27-05-2021 godz. 18:46:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2