Narzędzia:

Dnia 27-05-2021 godz. 11:05:43

Za: 53 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 5