Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:36:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0