Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dnia 13-05-2021 godz. 21:50:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 0