Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Dnia 13-05-2021 godz. 21:48:07

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 0