Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 13-05-2021 godz. 21:45:09

Poprawka

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0