Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 13-05-2021 godz. 20:34:45

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 55 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 0