Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:39:32

Poprawka 21

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0