Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:34:48

Poprawka 13,15

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0